• Dni mesta Krompachy - XVIII. ročník Krompašského jarmoku / 2009 - vecná tombola
  • Dni mesta Krompachy - XIX. ročník Krompašského jarmoku / 2010 - vecná tombola
  • Denné centrum seniorov (klub dôchodcov) / 2010 - vecná tombola na Deň Matiek
  • Denné centrum seniorov (klub dôchodcov) / 2011 - vecná tombola na Deň Matiek
  • Dni mesta Krompachy - XX. ročník Krompašského jarmoku / 2011 - vecná tombola
  • SZ ZP (Slovenský Zväz Zdravotne Postihnutých) / Zväz Invalidov - vecná tombola 2011

 

 

 

 

 

Bladies blog