Starostlivosť o šperky

Viete ako sa správne starať o šperky?

 

Mnoho z vás sa často stretáva s poškodením šperku, ktoré si poväčšine spôsobia sami a ani si vlastnú vinu neuvedomia. Najčastejšie je to sčernanie striebra alebo zlata. Táto sekcia vzniká práve preto, aby ste sa vyhli ťažkostiam a nedorozumeniam, ktoré týmto vzniknú.

 

1. Sčernanie šperku (strieborného ale aj zlatého) - pri tomto jave si najprv objasníme prečo kovy, hlavne striebro zčerná. Striebro je reaktívny kov, ktorý reaguje vplyvom poveternostných podmienok, rôznych minerálnych vôd, chemických prostriedkov, kozmetických prostriedkov, prostriedkov pre domácu ale aj osobnú hygienu. Preto sa vyhýbajte noseniu šperkov v situáciach, v ktorých môže prísť ku styku s týmito faktormi. (jednoduchšie povedané nenoste šperky na termálnych a minerálnych kúpaliskách, neumývajte riad so šperkami, nenechávajte ich vo vlhkom prostredí a nenoste ich do práce kde používate rôzne chemické prostriedky ako napr. lepidlá, gumu, síru, acetóny, farby, ortuť...)

Zčernanie strieborného šperku môže spôsobiť aj reakcia tela a agresívneho potu. Kombináciou s hore uvedenými fakrotmi sa reakcia môže znásobiť a urýchliť.

 

Naše odporúčanie: Nenoste šperky pri výkone ťažkých prác a v prašnom prostredí s agresívnymi výparmi, vyhnete sa tým znehodnoteniu šperku.